Serbian Cybersecurity Challenge

Q

STRATEŠKI PARTNER

PODRŠKU DALI

GENERALNI SPONZOR

A1 Srbija je deo internacionalne Telekom Austria Grupe i mobilni operater koji unapređuje tržište telekomunikacija, kreirajući najbolje iskustvo korisnika za život u savremenom digitalnom dobu. Skoro 1.600 zaposlenih posvećeno je kreiranju inovativnih rešenja i usluga, omogućavajući 2.4 miliona korisnika da odaberu i na najbolji način iskoriste mogućnosti koje digitalizacija nudi, u skladu sa svojim potrebama.

A1 Telekom Austrija Grupa je lider digitalnih usluga i komunikacionih rešenja u regionu Jugoistočne Evrope, koja pruža usluge oko 25 miliona korisnika u sedam zemalja i zapošljava blizu 18.000 ljudi. Grupa je evropska jedinica kompanije América Móvil, jednog od najvećih provajdera telekomunikacionih usluga na svetu.

ZLATNI SPONZORI

Erste Bank a.d. Novi Sad je najstarija finansijska institucija u zemlji, osnovana 1864. godine kao prva štedionica (Novosadska štedionica). Tokom 2005. godine, Novosadska banka je postala članica Erste Grupe, koja je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. Mrežu Erste Banke u Srbiji danas čine 88 poslovnica za rad sa stanovništvom, kao i četiri komercijalna centra, u okviru kojih blizu 1.150 zaposlenih opslužuje preko 500.000 klijenata.

Naš fokus je na poslovanju sa stanovništvom, lokalnim zajednicama i malim i srednjim preduzećima. Erste Banka u Srbiji nastavlja da sledi principe svojih osnivača i pruža podršku klijentima da, verujući u svoje ideje i potencijale, donose dobre finansijske odluke – kako za sebe i svoje bližnje, tako i za rast i razvoj svojih poslovnih poduhvata. Da bismo pružili najbolju finansijsku podršku svojim klijentima, gradimo banku budućnosti.

Banca Intesa, vodeća banka na našem finansijskom tržištu, deo je međunarodne bankarske porodice Intesa Sanpaolo koja ima istoriju dužu od 400 godina. Za više od 15 godina poslovanja u Srbiji, zahvaljujući konstantnoj usmerenosti na unapređenje usluge, uvođenje inovativnih proizvoda, kao i prilagođavanje tržišnim i društvenim okolnostima, izrasli smo u univerzalnu banku i zadobili dragoceno poverenje 1,37 miliona klijenata.

Kroz jedinstveni spoj digitalizacije procesa i poslovne mreže od 147 ekspozitura, pomažemo porodicama da zaštite i uvećaju svoju štednju i ostvare planove, podržavamo mlade generacije, podstičemo kompanije i preduzetnike u razvojnim projektima i, kao društveno-odgovorna kompanija, doprinosimo zaštiti, očuvanju i unapređenju prirodnog, kulturnog i istorijskog nasleđa naše zemlje.

Naš tim čini više od 3000 zaposlenih koji uče, rastu i razvijaju se zajedno. Negujemo otvorenost, saradnju i inovativnost, gradeći prijatno radno okruženje u kome postoji širok spektar mogućnosti za lični i profesionalni razvoj.

Fondacija RNIDS je organizacija koja upravlja registrom .rs i .srb domena i odgovorni smo za stabilan i bezbedan rad sistema koji omogućavaju nesmetano funkcionisanje naziva nacionalnih domena. Naš posao je važan ne samo za korisnike internata u Srbiji, već i za ljude sa drugih krajeva sveta koji imaju registrovane naše domene, jer ukoliko naziv domena nije dostupan, nije dostupan ni sajt koji se na njemu nalazi, onlajn servis i elektronska pošta za njega vezani. Sistemi koji podržavaju . rs i .srb domene rade besprekorno od kako su nacionalni domeni postali vidljivi na internetu. Pored tehničke podrške internet infrastrukturi, RNIDS pruža podršku i razvoju znanja i kapaciteta za bezbednu i svrsishodnu upotrebu interneta i digitalnih tehnologija.

CETIN – pružamo inovativna infrastrukturna rešenja bez kompromisa po sigurnost

 CETIN je vodeći pružalac infrastrukturnih telekomunikacijonih usluga, osnovan u Srbiji u julu 2020. godine iz Telenora (sada Yettel).

CETIN Grupa posluje u okviru PPF Telco Grupe i pružanjem sveobuhvatnh infrastrukturnih usluga omogućava telekomunikacionim operatorima u Češkoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Srbiji da se u potpunosti posvete krajnjim korisnicima. CETIN tim od 300 iskusnih stručnjaka upravlja tzv. kritičnom infrastrukturom Srbije: 5 data centara, preko 2.300 radio baznih stanica i 15.000 kilometara optičke mreže.

Razumevanjem različitih potreba poslovanja i visokih standarda svojih korisnika, CETIN pruža i telehousing usluge, usluge povezivanja i iznajmljivanja nacionalnih i internacionalnih kapaciteta, iznajmljivanja moderne optičke infrastrukture, kao i usluge informacione bezbednosti.

Uz razvoj novih tehnologija raste i odgovornost da komunikaciona mreža i njeni korisnici budu zaštićeni po najvišim standardima upravljanja kvalitetom i kontinuitetom poslovanja, zaštite informacija i privatnosti podataka (ISO 9001, 22301, 27001 i 27701).

Zahvaljujući našoj ekspertizi i saradnji sa kolegama ostalih članica grupe u zemljama EU ostajemo korak ispred sajber pretnji.

Kompanija Siemens Energy jedna je od vodećih kompanija na polju energetike koja je uključena u sve značajne energetske projekte u zemlji i regionu.  Siemens Energy je projektno orjentisana kompanija, a većinu projekata realizuje po principu ključ u ruke.

Više od 1/6 ukupne proizvodnje svetske električne energije zasnovano je na Siemens Energy tehnologijama. Kompanija Siemens Energy globalno zapošljava više od 91.000 ljudi u preko 90 zemalja sveta, sa prihodom od oko 28.5 miljardi eura u fiskalnoj 2021. godini.

ZF je tehnološka kompanija koja posluje na globalnom nivou i proizvodi sisteme za putnička i komercijalna vozila, kao i industrijsku tehnologiju, omogućujući uvođenje sledeće generacije mobilnosti. ZF omogućava vozilima da gledaju, razmišljaju i postupaju. U četiri tehnološka domena — upravljanje kretanjem vozila, integrisana bezbednost, automatizovana vožnja i električna mobilnost — ZF nudi sveobuhvatne proizvode i softverska rešenja kako za renomirane proizvođače vozila tako i za nove klijente koji pružaju usluge prevoza i obezbeđivanja mobilnosti.  ZF elektrifikuje širok spektar tipova vozila. Svojim proizvodima ZF doprinosi smanjenju emisija štetnih gasova, zaštiti životne sredine, kao i unapređenju sigurne mobilnosti.

SPONZORI

Unicom predstavlja grupu kompanija, sa fokusom na sistem integraciju, razvoj sopstvenih rešenja, cloud cybersecurity usluge i distribuciju opreme. Klijenti su iz različitih vertikala – telco, državna uprava, finansije i privatni sektor. Najjače ekspertize su iz domena mrežne i IT infrastrukture, sajber-bezbednosti, poslovnih rešenja i razvoja rešenjaUnicom posluje i kao CERT organizacija sa sopstvenim Security Operation Centerom (SOC) i pruža operativne sajber-bezbednosne usluge i napredne obuke.

Od svog osnivanja 1921. godine, Udruženje banaka predstavlja, štiti i unapređuje delatnost svojih članica i usklađuje bankarsku praksu primenom opštih pravila i principa stručnog rada i dobrih poslovnih običaja. U skladu sa trendovima u bankarstvu, Udruženje banaka kroz svoje organizacione delove: Kreditni biro, Klirinšku instituciju banaka i Centar za bankarsku obuku, razvija aktivnosti kojima pruža podršku bankama i značajno olakšava njihov rad. Aktivan rad stručnih odbora iz svih segmenata bankarskog poslovanja predstavlja pomoć bankama u pogledu upravljanja rizicima, poslovanja sa stanovništvom, digitalnog bankarstva, bezbednosti bankarskih klijenata, platnog prometa, međunarodnih računovodstvenih standarda, komplajans funkcije, razvijanja finansijskih tržišta i tako dalje.

UBS je član Evropske bankarske federacije (EBF), Evropskog udruženja za obuku u bankarskim i finansijskim uslugama (EBTN), Udruženja banaka centralne i istočne Evrope (BACEE), Međunarodnog koordinacionog saveta udruženja banaka istočne i centralne Evrope (IBC), Asocijacije kreditnih registara (ACCIS), Komisije za bankarsku tehnologiju i praksu međunarodne privredne komore (ICC). Intenzivno sarađuje sa brojnim međunarodnim institucijama, udruženjima banaka i drugim međunarodnim finansijskim organizacijama (SWIFT, Evropski institut za komplajans, ATTF).

Obeležavanjem Evropske nedelje novca i Svetskog dana štednje, između ostalog, Udruženje pokazuje posebnu posvećenost finansijskoj edukaciji, kao i društveno odgovornim projektima, među kojima se ističe Fondacija za studije nauka i umetnosti. Fondaciju je još 1996. godine Udruženje formiralo zajedno sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i Narodnom bankom Srbije, sa ciljem da obezbeđuje uslove za obrazovanje mladih i izuzetno talentovanih studenata i učenika i njihovo osposobljavanje za stvaralački rad u nauci i umetnosti.

Podršku bankarskom sektoru, privredi i građanima dugu čitav jedan vek, Udruženje će nastaviti da pruža i ubuduće, ponosno na svoju tradiciju, rezultate i uspehe, prateći razvoj novih tehnologija i sveprisutni trend digitalizacije.

SOX je okosnica Srpskog Interneta i kritična IKT infrastruktura u Republici Srbiji. SOX objedinjuje saobraćaj ISP, MSSP, CDN, ROOT-DNS i regionalnih IXP, ali i kao centralna mreža koja služi za razmenu Internet saobraćaja (peering), predstavlja idealnu tačku za hostovanje Sistema za merenje kvaliteta i raspoloživosti Interneta. Sa blizu 600 Gigabita saobraćaja u glavnom saobraćajnom satu, SOX je provajder provajderima, ali i partner najvećim Internet gigantima poput Google, Facebook, Akamai, CloudFlare, Valve/Steam, TikTok, NETFLIX, Amazon/AWS, Microsoft, Limelight, PCH, ICANN, RIPE, Verisign, Netnod, NASA, ISC, MLABS, ARK CAIDA, Cogent, Hurricane Electric, Arelion/Telia, Voxility, University of Oregon Routeviews itd… SOX oprema je prisutna u 4 zemlje SEE regiona, 8 gradova, 16 Datacentara i pored više od 2 Terabita kapaciteta peering korisnika, imamo 200+ Gigabita kapacitet pristupa globalniom Internetu, uz cloud-based DDoS zaštitu koja ima “čistilišta” širom sveta.

TrustIT je firma koja se bavi implementacijom informacionih sistema, razvojem, integracijom i održavanjem softvera, sa fokusom na upravljanje identitetima, autentikaciju i autorizaciju korisničkih naloga. Dugi niz godina TrustIT predstavlja sigurnog i pouzdanog partnera za IT poslovanje sa velikim brojem referenci u Srbiji. Pruža visok kvalitet i pouzdanost svojih proizvoda.

Provajder je kompletnih IT usluga i pruža sveobuhvatnu podršku korisnicima u sprovođenju kompleksnih IT projekata. Spektar usluga se kreće od analize, izrade idejnog rešenja i savetovanja, preko nabavke, instalacije i integracije, sve do svakodnevnog operativnog rada, implementacije i dugoročnog održavanja.

TrustIT omogućava upravljanje elektronskim ili digitalnim identitetima i pomoću njega su korisnicima osigurani najviši standardi bezbednosti, praćenja i administrativne transparentnosti unutar korišćenja sistema.

VLATACOM je profesionalni partner u polju državne bezbednosti u sledećim tehnološkim oblastima: 

  • sigurnost informaciono‑komunikacione tehnologije,
  • zaštita sigurnosno‑kritičnih sredstava i kontrola granica,
  • primenjena matematika i elektronika u službi implementacije kriptografskih rešenja,
  • integracija multisenzorskih rešenja,
  • biometrija,
  • obrada pametnih signala slika i radio‑talasa (s primenom u upravljanju identitetom i uređajima za nadzor).

VLATACOM je priznat širom sveta kao vodeći srpski proizvođač i integrator sistema u ovim oblastima. 

Najpre sertifikovan kao razvojno‑istraživački centar od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, VLATACOM je 2015. godine postao prvi privatni srpski razvojno‑istraživački institut u polju informaciono‑komunikacionih tehnologija (ICT). Zahvaljujući radu naših timova posvećenih istraživanju, integraciji i razvoju hardvera i softvera, imamo veliku prednost koja nam pruža mogućnost prilagođavanja naših rešenja potrebama i budžetu svakog klijenta. Približno 25% bruto prihoda VLATACOM institut investira svake godine u svoje razvojno‑istraživačke aktivnosti, kao i u obrazovanje i unapređivanje ljudskog kapitala.

Više od 150 naših visoko kvalifikovanih zaposlenih i stručnjaka, uključujući 4 univerzitetska profesora i 15 doktora nauka, obezbeđuju najviši kvalitet usluga i potpuno zadovoljstvo naših klijenata kroz razvoj inovativnih i potpuno sigurnih rešenja za svakog klijenta. VLATACOM institut blisko sarađuje sa domaćim i međunarodnim organima bezbednosti i sigurnosti i razvija proizvode koji su specijalno napravljeni u skladu sa potrebama naših klijenata. Profesionalni konsalting i analitika, prezentacija proizvoda i testiranje, kao i tehnička podrška i obuke su deo naših usluga.

TeleGroup je jedan od vodećih Solution provajdera u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija (ICT) i energetike na tržištu zapadnog Balkana.

 Od osnivanja 1992. godine, kompanija je izrasla u sistem koji obuhvata niz tehnoloških kompanija koje isporučuju kompletna ICT rešenja i softverske aplikacije i pruža usluge integracije telekomunikacione, IT, elektroenergetske i gasne infrastrukture. Orijentisana ka poslovnim korisnicima, kompanija nudi profesionalne servise koji podrazumevaju konsalting, projektovanje, integraciju, instalaciju, puštanje sistema u rad, održavanje sistema, opreme i softverskih aplikacija, softverski inženjering, managed servise i outsourcing, cloud servise i upravljanje projektima.

 TeleGroup sistem razvijaju talentovani entuzijasti, zaljubljenici u tehnologiju koji su spremni da zajedno sa vodećim svetskim partnerima pomeraju granice i stvaraju digitalno okruženje.

Pulsec d.o.o je tehnološka kompanija specijalizovana za dizajn i implementaciju naprednih sajber bezbednosnih rešenja. Fokusirani smo kako na samu zaštitu naših klijenata, tako i zaštitu njihovih poverljivih informacija i njihovih krajnjih korisnika. Primarni cilj naše kompanije je da eliminišemo sve moguće rizike koji mogu ugroziti bezbednost naših klijenata i da štitimo njihovo poslovanje od sajber pretnji kojih je danas sve više i više.

 Osnovani smo 2018.godine i sve do danas imamo naše predstavništvo u čak četri zemlje: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Austriji. Pulsec je kompanija koja se veoma brzo razvija i napreduje i koja sve više ima ekspanziju sa domaćeg na inostrano tržište. Naš veoma talentovan tim trenutno broji više od 50 zaposlenih, i stalno smo u potrazi za novim talentovanim inženjerima.

 Pulsec je čuvar vašeg poslovanja. Naša misija je da budete bezbedni u modernom povezanom svetu.

Exclusive Networks je globalni Value Added Distributer (VAD) za cyber sigurnost čija je misija stvoriti pouzdan digitalni svet za sve korisnike i organizacije. Naš pojedinačan pristup distribuciji, partnerima osigurava rast i donosi veću relevantnost za krajnje korisnike. Exclusive Networks je vođen filozofijom usluge na prvom mestu, uvek tražeći inovacije i nove načine za rast na tržištu.

 Naš portfolio se sastoji od etabliranih proizvođača koji isporučuju optimizovana rešenja za cyber bezbednost i digitalnu infrastrukturu kao sto su : Huawei, Fortinet, Pure Storage, Crowd Strike, Commvoult…

Fortinet je svetski lider u oblasti sveobuhvatnih integrisanih rešenja za efikasnu IT bezbednost i zaštitu mrežne infrastruktue Fortinet proizvodi omogućavaju kompanijama najviši nivo zaštite od bezbednosnih pretnji i potpunu vidljivosti problematičnih komunikacija, bez obzira na lokaciju ili oblik infrastrukture. Iako je kompanija najbolje poznata po svom višestruko nagrađivanom Next Generation Firewall rešenju (NGFW), nudi i mnoge druge sigurnosne alate.

Huawei je globalni vendor telekomunikacionih rešenja koji podržava većinu najvećih svetskih operatera.

 Kompanija je posvećena kreiranju maksimalne vrednosti za svoje korisnike kroz pružanje konkurentnih ICT rešenja i usluga. Koristeći sopstvene razvojne i istraživačke potencijale i sveobuhvatnu tehničku ekspertizu, Huawei strategija u Enterprise domenu fokusira se na bliskoj saradnji i integraciji sa partnerima u isporuci širokog raspona visoko efikasnih ICT rešenja i usluga, baziranih na dubokom razumevanju potreba kupaca.

 Huawei Enterprise portfolio cine Enterprise Networking, Unified communications & collaboration (UC&C), Cloud computing & Data Center, Enterprise wireless, Network energy and infrastructure services.

Enlight IT je softverska kompanija koja se bavi rešavanjem poslovnih problema kompanija iz različitih sektora privrede koristeći mogućnosti savremene tehnologije. Kompanija ima razvijena dugoročna partnerstva sa globalnim brendovima kao što su Ubisoft (video-igre), Ewellix (robotika), Finnova (fintech) i X-Rite/Pantone (kalibracija boja).

Enlight IT se najviše ističe po kvalitetu (70% kompanije čine senior inženjeri) i retenciji svojih zaposlenih (90%) i klijenata (92%).

GALERIJE SLIKA

Galerija: ECSC2022

Galerija: SCC2022 finale

Galerija: SCC2022 dodela nagrada

UPOZNAJTE TEAM SERBIA

Q

NOVOSTI SA Serbian Cybersecurity Challenge