TEME KOJIMA SE BAVIMO

JAVNO PRIVATNO
PARTNERSTVO

OBRAZOVNE POLITIKE

JAČANJE KAPACITETA TIMOVA ZA ODGOVOR NA INCIDENTE

PODRŠKA JAVNOJ UPRAVI

REGIONALNA I MEĐUNARODNA SARADNJA

PODRŠKA MALOJ PRIVREDI I EKONOMIJI

PODIZANJE SVESTI

EDUKACIJA

AKTIVNOSTI MREŽE

Podsticanje saradnje privatnog, javnog, akademskog i civilnog sektora u oblasti informacione bezbednosti u Srbiji i svetu i održavanje stalnog dijaloga u cilju usaglašavanja stavova i definisanja zajedničke agende udruženja

Saradnja sa nadležnim institucijama Republike Srbije u oblasti informacione bezbednosti sa ciljem unapređenja informacione bezbednosti i podsticanja razvojnih projekata u ovoj oblasti, na nacionalnom i međunarodnom nivou

Saradnja sa Vladom na jačanju konkurentnosti Srbije (privrednih društava koja baziraju poslovanje na ljudskim resursima u Srbiji) u globalnoj industriji informacione bezbednosti

Sprovođenje istraživanja i analiza strateških dokumenata, egulatornog okvira, praktičnih politika i praksi u oblasti informacione bezbednosti

Učešće u radnim grupama i radnim telima Vlade i organa i institucija Republike Srbije nadležnim za izradu propisa i politika od značaja za ostvarenje ciljeva udruženja

Javno zastupanje agenda udruženja, organizovanje i sprovođenje medijskih kampanja i zagovaranje sprovođenja reformi i unapređenja regulatornog okvira informacione bezbednosti u Srbiji

Davanje nezavisne ocene rada državnih institucija i izveštavanje članstva i javnosti o statusu informacione bezbednosti u Srbiji

Saradnja sa Narodnom Skupštinom Republike Srbije na unapređenju propisa od značaja za ostvarenje ciljeva udruženja

Praćenje i analizu procesa donošenja i primenu relevantnih propisa i njihove efekte na informacionu bezbednost u Republici Srbiji

Tehnička i stručna podrška nadležnim organima i institucijama kroz organizaciju obuka, stručnih seminara i konsultacija u domenu informacione bezbednosti

Promovisanje investicionih potencijala u Srbiji u oblasti razvoja tehnologija informacione bezbednosti, kao i primera najboljih praksi u radu državnih organa

Organizovanje konferencija, okruglih stolova i javnih diskusija o strateškim i regulatornim prioritetima za unapređenje informacione bezbednosti u Republici Srbiji

Za svaku dodatnu informaciju ili pomoć uvek nam se možete obratiti putem e-mail