MREŽA ZA SAJBER BEZBEDNOST

Svrha fondacije je da bude most između tehničke zajednice i donosilaca odluka o politikama, platforma za diskusiju i sprovođenje aktivnosti usmerenih ka unapređenju sajber bezbednosti u Srbiji.

NAŠA PRIČA

Fondacija „Mreža za sajber bezbednost“, prethodno poznata i kao “Petnička grupa”, predstavlja neformalnu, multisektorsku grupu, sastavljenu od ključnih aktera u oblasti sajber bezbednosti iz javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva. Razvijala se postepeno od 2014. godine, paralelno sa procesom uspostavljanja normativnog okvira informacione bezbednosti u Srbiji. Mreža za sajber bezbednost deluje kao centar za razmenu informacija, znanja i praksi, kao grupa za podršku u slučaju incidenata, te kao grupa potencijalnih partnera na projektima i programima u oblasti sajber bezbednosti

VIZIJA

Naša vizija je da “Mreža za sajber bezbednost” bude prepoznata kao referentno mesto za dijalog i saradnju na temu sajber bezbednosti u Srbiji, kao akter koji kontinuirano i aktivno doprinosi kreiranju i sprovođenju jasne, inkluzivne, i efikasne nacionalne agende sajber bezbednosti.

N

Tema sajber bezbednosti se razmatra kao deo svih nacionalnih bezbednosnih i razvojnih politika u onolikoj meri u kojoj ostvarivanje tih politika zavisi od sajber-prostora i povezivanja ljudi i računara u najširem smislu.

N

Međusektorska saradnja i  dvosmerna komunikacija između države i nedržavnih aktera postaje uobičajena, «prirodna» praksa, razrađena kroz načine upravljanja i institucije.

N

Kapaciteti za sajber bezbednost disperzovani na sve relevantne aktere, uz jasne, jednoznačne linije odgovornosti za planiranje, odlučivanje i delovanje.

NAŠA MISIJA

Osnovni cilj Fondacije je unapređenje informacione bezbednosti u Srbiji uz aktivno učešće i saradnju državnih organa i institucija, privrede, akademskog sektora, organizacija civilnog društva i svih zainteresovanih aktera.

Misija Fondacije je da bude platforma za dijalog i saradnju različitih aktera i sektora koji su zainteresovani, stručni i udruženi da unaprede sajber bezbednost u Srbiji.

 

STRATEŠKA DOKUMENTA

Strateški plan

U radu su do sada učestvovali:

UPOZNAJTE

NAŠ TIM

TEME KOJIMA SE FONDACIJA BAVI

JAVNO PRIVATNO PARTERSTVO

OBRAZOVNE POLITIKE

JAČANJE KAPACITETA TIMOVA ZA ODGOVOR NA INCIDENTE

PODRŠKA JAVNOJ UPRAVI

REGIONALNA I MEĐUNARODNA SARADNJA

PODRŠKA MALOJ PRIVREDI I EKONOMIJI

PODIZANJE SVESTI

EDUKACIJA